Cart 0

Ikea Lint Roller x 1

RM 4.00

Keep your clothes and furniture lint-free with the Ikea Lint Roller. This convenient tool efficiently removes lint, dust, and pet hair from a variety of surfaces, ensuring a clean and polished look. Compact and easy to use, this lint roller is perfect for keeping in your home, car, or office for quick touch-ups whenever needed. Say goodbye to pesky lint and keep your belongings looking fresh with the Ikea Lint Roller.

Pastikan pakaian dan perabot anda bebas daripada debu dengan Penyapu Lint Ikea. Alat yang mudah ini secara cekap mengeluarkan lint, debu, dan bulu haiwan dari pelbagai permukaan, memastikan penampilan yang bersih dan terpelihara. Kecil dan mudah digunakan, penyapu lint ini sesuai untuk disimpan di rumah, dalam kereta, atau pejabat untuk sentuhan cepat bila diperlukan. Kata selamat tinggal kepada lint yang mengganggu dan pastikan barang-barang anda sentiasa kelihatan segar dengan Penyapu Lint Ikea.


google-site-verification: google799325ec590d4396.html